het is de bedoeling om deze site met regelmaat bij te werken. 'het artistieke' bezig zijn neemt uiteraard eerst plaats in, nadien komt het computerwerk. vragen zijn steeds welkom. ER WORDT AAN GEWERKT!